USLOVI KORIŠĆENJA

OVAJ SAJT JE PRIPREMILA NUTRICIA EXPORT B.V. („NUTRICIA”) U CILJU INFORMISANJA, EDUKACIJE I KOMUNIKACIJE. U SVAKOM TRENUTKU MOŽETE PRISTUPITI OVOM SAJTU I PREGLEDATI GA.
OVE ODREDBE I USLOVI KORIŠĆENJA UREĐUJU USLOVE POD KOJIMA MOŽETE KORISTITI OVAJ SAJT.
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA. PRISTUPOM NA OVAJ SAJT PRIHVATATE USLOVE KORIŠĆENJA OVOG SAJTA. UKOLIKO NISTE SAGLASNI SA BILO KOJOM OD OVIH ODREDBI ILI USLOVA, NEMOJTE PRISTUPATI OVOM VEB-SAJTU ILI PODACIMA KOJE SADRŽI I NEMOJTE IH KORISTITI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN.
SAV SADRŽAJ OVOG SAJTA (UKLJUČUJUĆI OVE USLOVE KORIŠĆENJA) PODLOŽAN JE IZMENAMA U BILO KOM MOMENTU. BILO KAKVA IZMENA OVIH USLOVA KORIŠĆENJA USLOVIĆE OBJAVLJIVANJE AŽURNIH USLOVA NA OVOM SAJTU. PRILIKOM KORIŠĆENJA OVOG SAJTA NAKON BILO KOJE TAKVE PROMENE, BIĆE NEOPHODNO DA SE UPOZNATE SA PROMENOM I PRIHVATITE JE.
1   O Uslovima korišćenja
1.1  Uslovi korišćenja koji uređuju korišćenje ovog sajta sastoje se od:
1.  Odredbi i uslova;
2.  Politike privatnosti
3.  Obaveštenja o kolačićima
U slučaju bilo kakvih neslaganja između dokumenata navedenih gore, prednost se daje odredbama dokumenta koji je prvi naveden na listi.
 
1.2.  U ovim Odredbama i uslovima:
1.  „mi“, „nas“ „naš“ ili „Nutricia“ odnosi se na Nutricia Export B.V., uključujući njene zaposlene i agente i filijale i povezana pravna lica (uključujući njihove zaposlene i agente);
2.  „vi“ ili „vaš“ odnosi se na sve koji pristupaju ovom sajtu (bilo da je član sajta ili ne).
 
 
2       Sajt je namenjen isključivo za upotrebu u Srbiji
2.1 Sajt i njegov sadržaj dizajnirani su u skladu sa odgovarajućim zakonima i regulativama i namenjeni su isključivo za upotrebu od strane stanovnika Republike Srbije. Nutricia ne može garantovati da je bilo koja informacija koju sadrži ovaj sajt istovetna informacijama pripremljenim za neku drugu državu.
2.2  Saglasni ste da priznate isključivu nadležnost sudova u Holandiji u vezi bilo kakvog spora o, ili koji nastane u vezi sa ovim Uslovima korišćenja.
2.3  Ukoliko posećujete sajt sa mesta van navedenog regiona, ne garantujemo usklađenost našeg sajta sa zakonima u drugim jurisdikcijama.
 
 
3       Korišćenje sajta
3.1  Ovaj sajt koristite na sopstveni rizik. Nutricia sadržaj dat je „kao takav“ i bez ikakvih garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih. Nutricia se odriče svih garancija, uključujući bilo kakve implicirane garancije vezano za tržišnu isplativost, pogodnost za određenu namenu, svojinu, obavezu ili poštovanje svojinskih ili intelektualnih prava. Nutricia, kao ni bilo koje drugo lice uključeno u stvaranje, pripremu ili objavljivanje sajta nisu odgovorni za bilo kakve direktne, slučajne, posledične ili indirektne štete koje biste vi mogli imati prilikom pristupanja i korišćenja ovog sajta. Pod ovim se podrazumevaju štete ili virusi koji mogu da naškode vašem računaru ili računarskoj opremi. Ne izuzimajući gore rečeno, sve što se nalazi na ovom sajtu je „kao takvo“ i ne podrazumeva bilo kakve garancije ili tržišnu isplativost, pogodnost za određenu namenu, ili poštovanje svojinskih ili intelektualnih prava.
3.2 Lični podaci koji su dobrovoljno dostavljeni preduzeću Nutricia putem ovog sajta, kao što je kontakt obrazac, mogu biti upotrebljeni od strane preduzeća Nutricia. Pružanjem ovakvih informacija, vi izričito pristajete da Nutricia na ovaj način koristi vaše lične podatke, a u skladu sa Politikom privatnosti.
3.3 Nutricia vam savetuje da nikada ne odajete bilo kakve lične podatke – ni vaše, ni tuđe (na primer: broj telefona, adresu, kućnu adresu ili adresu e-pošte, kao ni bilo koje druge detalje kojima omogućavate da budete identifikovani). Nutricia nije odgovorna za bilo kakve naknadne radnje ili događaje koji su posledica dobrovoljnog otkrivanja ličnih podataka.
3.4 Neregistrovani korisnici koji posete ovaj sajt mogu pristupiti i pročitati sav Nutricia sadržaj na ovom sajtu. Oni mogu kontaktirati i Nutricia stručni tim.
3.5 Ne smete koristiti ovaj sajt ili bilo koju od naših usluga:
1.  iz bilo kog razloga ili u svrhu koja je nezakonita, klevetnička, uznemirujuća, štetna, uvredljiva, narušava nečiju privatnost ili je na neki drugi način nepoželjna;
2. na način koji bi naškodio ili poremetio ovaj sajt ili bilo koju od naših usluga, ili uživanje drugih u njima;
3.  za prenos virusa ili drugih stvari koje mogu da oštete ili poremete računare ili telekomunikacionu opremu;
4.  za uvredu drugih ili nanošenje štete našem poslovanju;
5.  da se uključite u bilo kakve komercijalne aktivnosti u bilo kom obliku.
3.6 Saglasni ste da ćete osigurati i štiti preduzeće Nutricia od bilo kakvog kršenja ovih Uslova korišćenja sa svoje strane, uključujući i upotrebu Nutricia sadržaja, osim ukoliko postoji izričito ovlašćenje dato ovim Uslovima korišćenja. Vi ste neopozivo saglasni da Nutricia ne snosi nikakvu odgovornost prema, direktnim ili koji iz njih proizilaze, gubicima, odšteti, presudama, šteti, troškovima i naknadama advokatima u vezi sa navedenim. Takođe ste saglasni da ćete zaštiti preduzeće Nutricia od bilo kakvih potraživanja od strane trećih lica koje proističu iz, ili su u vezi sa vašim korišćenjem Nutricia sadržaja.
 
 
4  Registracija
4.1  Registracija na sajt otvorena je isključivo za stanovnike Srbije.
4.2  Registracija je besplatna, ali ograničena na jedan nalog po osobi.
4.3  Da biste postali registrovani korisnik, morate popuniti obrazac za registraciju na ovom sajtu, uključujući i važeću ličnu adresu e-pošte kojoj redovno pristupate u registraciji. Ukoliko ste se registrovali i posumnjamo ste koristili pogrešnu adresu e-pošte, možda ćemo zatražiti da ponovo potvrdite svoj nalog.
4.4  Nakon što završite proces registracije, unećete lozinku. Morate se pobrinuti da lozinku čuvate na bezbednom i sigurnom mestu i da je ne otkrivate nikome. Sami ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu. Morate nas, odmah po saznanju, obavestiti o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju naloga ili bilo kog drugog kršenja bezbednosti. Zadržavamo pravo da zahtevamo da promenite detalje naloga, ukoliko je to neophodno iz bezbednosnih razloga.
4.5  U skladu sa Uslovima korišćenja i tehničkim ograničenjima ovog sajta, registrovanim korisnicima je takođe dozvoljeno da zadrže postavke profila i privatnosti.
4.6  Zadržavamo pravo da odbijemo ili ukinemo registraciju na ovom sajtu bilo kome, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave i iz bilo kog razloga. Naše pravo da ukinemo registraciju uključuje i pravo zatvaranja naloga i brisanje ili sakrivanje svog sadržaja povezanog sa nalogom (uključujući i korisnički profil) bez najave, u skladu sa politikom zadržavanja podataka, kao što je navedeno u našoj Politici privatnosti
4.7 Bez ograničenja tačke 4.6 u bilo kom smislu, Nutricia može zatvoriti vaš nalog bez prethodne najave, ukoliko iz opravdanih razloga posumnjamo:
1.  da je registrovan sa tuđom adresom e-pošte ili sa privremenom adresom e-pošte;
2.  da koristi proksi IP-ove (adrese internet protokola) sa ciljem da sakrije korišćenje više naloga od strane jedne iste osobe;
3.  da niste stanovnik odabrane zemlje.
 
5  Linkovi
5.1  Sadržaj ovog sajta može uključivati linkove za druge sajtove kojima mi ne upravljamo. Mi nismo odgovorni za te sajtove i njihov sadržaj. Mi ne podržavamo bilo kakve povezane sajtove ili proizvode ili usluge koje se pružaju na tim sajtovima. Sadržaj povezanih veb-sajtova se može vremenom promeniti. Trebalo bi da proverite uslove i politiku povezanih sajtova. Nutricia ne tvrdi niti garantuje da će ovaj ili bilo koji sajt sa kojim je naš sajt povezan biti blagovremeno dostupan, ili da će pristup biti neometan ili bez grešaka.
5.2  Pozivamo vas da podelite hiperlinkove sa našeg sajta među svojim prijateljima i kontaktima u nekomercijalne svrhe (uključujući i putem drugih platformi društvenih mreža i ličnih blogova koji koristite). Postavljanje hiperlinkova za ovaj sajt na drugi način nije dozvoljeno bez našeg prethodnog pisanog odobrenja. Ako to od vas zahtevamo, uklonićete sve hiperlinkove koje ste kreirali za ovaj sajt.
 
6  Uklanjanje sadržaja:
6.1  Zadržavamo pravo da pomeramo, izmenimo ili brišemo sajt ili sadržaj sajta (uključujući sadržaj registrovanih korisnika), u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Iz toga razloga, treba da zadržite kopiju bilo kog sadržaja koji postavite na sajt, a koji želite da zadržite.
6.2  Nakon što ste postavili sadržaj, možete odlučiti da izbrišete taj sadržaj u bilo kom momentu.
6.3  Ako želite da prijavite svoje sumnje vezano za bilo koji sadržaj dostupan na ovom sajtu, kontaktirajte nas direktno putem e-pošte.
 
 
7  Nutricia sadržaj:
7.1  U zavisnosti od sadržaja postavljenog od strane registrovanih korisnika, nosilac autorskih prava u kontekstu ovog sajta pripada nama („Nutricia sadržaj“). Nutricia sadržaj uključuje (ali nije ograničen na) komentare, članke, fotografije ili video zapise koje smo mi napravili i postavili na ovom sajtu. Nutricia sadržaj predstavljen na ovom sajtu ne podrazumeva da Nutricia pruža medicinske, savetodavne, pravne ili druge profesionalne usluge ili savete.
7.2  I može biti neodgovarajući vama i vašoj situaciji. Nutricia nastoji da Nutricia sadržaj koji se nalazi na sajtu bude tačan, potpun i redovno ažuriran, ali ne možemo garantovati, niti snositi odgovornost za tačnost, integritet, kvalitet, potpunost, pravovremenost ili da sadržaj neće biti uvredljiv za vas, bilo da sadržaj potiče od nas ili korisnika.
Nutricia sadržaj ne treba smatrati zamenom za individualni medicinski savet. Ne treba koristiti informacije sadržane na ovom sajtu za dijagnozu o zdravstvenom ili medicinskom stanju ili problemu, ili za izmenu ili odlaganje bilo kakvog lečenja. Uvek treba da se posavetujete sa svojim lekarom pre nego što se oslonite na bilo koje informacije postavljene na ovom sajtu.
 
 
8  Intelektualna svojina
8.1  Kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, publikacija, adaptacija ili izmena bilo kog dela ovog sajta u bilo kakve javne ili komercijalne svrhe zabranjeni su bez našeg prethodnog pismenog odobrenja.
8.2  Možete skidati Nutricia sadržaj za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da sva autorska i druga vlasnička prava ostanu netaknuta. Kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, publikacija, adaptacija ili izmena bilo kog dela ovog sajta u bilo kakve javne ili komercijalne svrhe je zabranjeno bez pismenog odobrenja preduzeća Nutricia. Kada prenosite ili postavljate bilo kakav materijal na ovaj sajt ili sa njega, vi nama dajete neekskluzivnu, stalnu dozvolu koja važi u celom svetu, ne podleže pravu na nadoknadu (rojalti) i koja se u potpunosti može preneti na neko drugo lice u okviru vaših autorskih prava i prava zaštite intelektualne svojine, da taj materijal koristimo, reprodukujemo, menjamo, prilagođavamo, objavljujemo, prevodimo, od njega izvodimo druge materijale i da ih prikazujemo ili distribuiramo putem ovog sajta širom sveta ili na bilo koji drugi način, bez ikakve naše obaveze prema vama.
8.3  Žigovi, logotipovi, slova, znakovi i oznake (pod zajedničkim nazivom „zaštitni znakovi“) prikazani na ovom sajtu su naši registrovani ili neregistrovani zaštitni znakovi. Ništa što se nalazi na ovom sajtu ne treba tumačiti kao davanje bilo kakve dozvole ili prava u zaštitnim znakovima bez izričite pismene dozvole. Vaše korišćenje zaštitnih znakova i sadržaja sajta, osim onog koje je predviđeno Uslovima korišćenja, strogo je zabranjeno. Obaveštavamo vas da ćemo snažno braniti svoja prava intelektualne svojine u okviru sajta i njegovog sadržaja potpuno u meri u kojoj to zakon dozvoljava, uključujući i podnošenje zahteva za izricanje krivičnih kazni.
8.4  Slike ljudi ili mesta prikazane na sajtu su ili u našem vlasništvu, ili vlasništvo trećeg lica koje se koristi uz dozvolu. Upotreba ovih slika je zabranjena, osim ukoliko ove Odredbe i uslovi ne dozvole drugačije ili ukoliko negde drugde na sajtu postoji posebna dozvola. Neovlašćeno korišćenje slika krši zakon o autorskim pravima, zaštitnom znaku, privatnosti, oglašavanju, kao i propise i uredbe o komunikacijama.
 
 
9 Informacije o proizvodu
9.1  Ovaj sajt vam nudi mogućnost da pročitate informacije o nekim Nutricia proizvodima. Ako odlučite da pogledate te informacije, prihvatate da vam obezbeđujemo te informacije na vaš lični zahtev, u cilju informisanja i edukacije.
9.2  Imena proizvoda, opisi i oznake na ovom sajtu primenjivi su u vašoj zemlji. Morate znati da neki proizvodi i brendovi opisani na našem sajtu možda neće biti dostupni izvan vaše zemlje, ili mogu biti dostupni pod različitim imenima ili drugačije jačine, van vaše zemlje. Treba da potražite dodatne lokalne informacije u odgovarajućoj jurisdikciji pre kupovine bilo kog proizvoda opisanog na ovom sajtu van svoje zemlje.
 
 
10  Ograničenje odgovornosti
10.1  U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, sve eksplicitne ili implicitne garancije, jemstva, zastupanja i druge odredbe i uslovi bilo koje vrste u vezi sa ovim sajtom ili njegovom tematikom, a koje nisu sadržane u ovim Uslovima korišćenja, izričito su isključene.
10.2  Ništa u ovim Uslovima korišćenja ne isključuje, ograničava ili modifikuje bilo koje pravo ili pravni lek, ili bilo kakvu garanciju, jemstvo ili druge odredbe i uslove, implicitne ili određene bilo kojim zakonom, a koje se ne mogu zakonski isključiti ili ograničiti. To može uključivati odgovarajući Zakon o zaštiti potrošača koji sadrži garancije koje u određenim okolnostima štite kupce robe i usluga.
10.3  Korišćenje sajta koje je u skladu sa odgovarajućim zakonom o zaštiti potrošača ili bilo kojim drugim važećim zakonima, a koji se ne mogu isključiti (odredba koja se ne može isključiti), pri čemu mi možemo ograničiti pravni lek za kršenje odredbi koje se ne mogu isključiti, znači da je naša odgovornost za kršenje odredbi koje se ne mogu isključiti ograničena na jedno ili više od sledećih mera prema našem izboru:
1.  u slučaju robe: zamena robe ili snabdevanje ekvivalentnom robom; opravka tih proizvoda; plaćanje troškova zamene robe ili snabdevanja ekvivalentnom robom; ili plaćanje troškova popravke robe; i
2.  u slučaju usluga: ponovna isporuka usluga; ili plaćanje troškova ponovne isporuke usluga.
10.4  Kako se navodi na drugim mestima u ovim Uslovima korišćenja, sadržaj ovog sajta ne bi trebalo koristiti kao zamenu za individualni medicinski savet, ne treba koristiti informacije sadržane na ovom sajtu za dijagnozu o zdravstvenom ili medicinskom stanju ili problemu, ili za izmenu ili odlaganje bilo kakvog lečenja i uvek treba da se posavetujete sa lekarom pre nego što se oslonite na bilo koju informaciju postavljenu na ovom sajtu. U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, nećemo imati nikakvu odgovornost bilo koje vrste prema vama (bilo da proističe iz ugovora, krivice koja uključuje nemar, zakona, pravičnosti ili po nekom drugom osnovu) u vezi sa vašim nepostupanjem na taj način.
10.5  Odgovornost jedne strane prema drugoj strani se smanjuje u meri u kojoj delovanje druge strane ili njeni propusti, ili delovanje i propusti treće strane, doprinesu ili izazovu takvu odgovornost.
10.6  Iako preduzimamo korake kako bi ovaj sajt sačuvali od virusa i drugih štetnih kodova, ne možemo garantovati da je to zaista slučaj. Stoga, morate koristiti ažuran bezbednosni softver u svakom trenutku da zaštitite svoj računar od virusa i drugih štetnih kodova.
10.7  Iako koristimo sve opravdane komercijalne napore da učinimo sajt dostupnim, mi ne tvrdimo, niti garantujemo, da će ovaj ili bilo koji sajt sa kojim je naš sajt povezan biti blagovremeno dostupan, ili da će pristup biti neometan ili bez grešaka.
 
 
11  Salvatorna klauzula
Ako bilo koja odredba (ili deo odredbe) ovih Uslova korišćenja postane nevažeći ili neprimenljiv iz bilo kog razloga, onda će ta odredba (ili deo odredbe) biti prekinuta sa namerom da ostatak ovih Uslova korišćenja nastavi da važi u punoj snazi.
 
 
Korišćenjem sajta Aptaclub prihvatate korišćenje kolačića. Više informacija se nalazi u izjavi o privatnosti. Prihvati